Măsurători terestre

În administrarea pădurilor un aspect foarte important îl reprezintă cadastru forestier. Pentru realizarea de măsurători terestre sunt utilizate o serie de instrumente specifice, dintre care, unele sunt prezente în această expoziție

Teodolit este un instrument optic pentru măsurarea unghiurilor orizontale și verticale, alcătuit dintr-o lunetă mobilă, care se poate roti în fața unui cadran împărțit în grade, și folosit în lucrările geodezice și topografice.

Tahimetrul este un instrument topografic cu ajutorul căruia se măsoară unghiurile orizontale și verticale, distanțele până la obiectivele care fac obiectul măsurătorilor și diferențele de nivel.
Busola topografică a fost utilizată în trecut exclusiv în sectorul forestier, fiind folosită la măsurarea unghiurilor orizontale. La lucrările de amenajarea pădurilor a fost utilizată pentru delimitarea în teren a unităților amenajistice.

 

Stadiile (mirele) pot fi din lemn sau metal ușor, gradate centimetric. Ele se verticalizează cu o nivelă sferică atașată.
Nivelmetrul, este un instrument optic de mare precizie, folosit la măsurarea directă, pe teren a diferențelor de înălțime dintre două puncte.
Planimetrul este un instrument care este utilizat pentru determinarea mărimii unor suprafețe pe un plan (cum este cazul unităților amenajistice). Planimetrele au un vârf care se deplasează pe conturul suprafeței de măsurat, iar mișcarea acestuia se transmite la un mecanism integrator care afișează aria suprafeței măsurate.

Clinometru și clisimetru sunt instrumente simple, de buzunar care conțin un cerc gradat vertical, fiind capabile să măsoare rapid înclinarea terenului.

Ruletele și panglicile sunt instrumente folosite în măsurarea directă a distanței. Panglicile sunt benzi din oțeluiri speciale sau din fibră de sticlă, cu lungimi de 2,5,10,20, 30,50 sau 100 metri.

Aceste aparate sunt utilizate în activitatea de amenajare a pădurilor pentru stabilirea suprafeței fiecărui trup de pădure și a unităților amenajistice componente și realizarea hărților amenajistice. Ele sunt utilizate și la contrucția de căi de comunicații (drumuri, căi ferate) și instalații forestiere (funiculare).