Protecția pădurilor

Protecția pădurilor reprezintă ansamblul de măsuri referitoare la depistarea, prognoza, prevenirea și combaterea fenomenelor naturii, a microorganismelor și a animalelor capabile să producă vătămări pădurii.
Insectele reprezintă grupul cel mai numeros de organisme care produc vătămări pădurilor. Unele insecte, în anumite condiții, pot produce pagube mari care au efecte economice negative. Puieții din pepiniere sunt atacați de numeroase specii de insecte, din care cea mai cunoscută este cărăbușul de mai, care în stadiul de larvă vatămă culturile forestiere, prin roaderea rădăcinilor puieților.
Insectele care atacă arborii maturi se împart în mai multe categorii :
Insecte care rod lemnul și realizează galerii care duc la deprecierea gravă a materialului lemnos. Insecte care rod frunzele – reprezentate în primul rând de omizile unor fluturi – constituie 60-70% din totalul insectelor care atacă pădurile. La arborii atacați se produc diminuări ale creșterii în grosime (diametru) care sunt cu atât mai grave cu cât atacul este mai timpuriu. Insecte care vatămă fructele și semințele arborilor cum este cazul, la foioase a trombarului ghindei, care perforează ghinda și depune ouă din care ies larve care consumă sămânța și la rășinoase molia conurilor de molid, care depune ouă pe conuri, iar omizile pătrund în con și îl rod.

Insecte care sug seva elaborată și produc uscarea vârfului lujerilor și căderea frunzelor și determină diminuarea creșterii arborelui în înălțime.
Insecte care atacă între scoarță și lemn și creează galerii care afectează calitatea lemnului.
Un alt grup de dăunători ai pădurii este reprezentat de microorganisme care provoacă boli de natură infecțioasă, produse de virusuri, bacterii, ciuperci, etc.
Bolile produse de virusuri afectează îndeosebi frunzele, producând decolorarea, pătarea, reducerea dimensiunilor, etc.
Bolile produse de bacterii produc decolorări și pătări ale frunzelor, florilor , lujerilor etc.
Bolile produse de ciuperci pot produce colorarea lemnului (inima roșie la fag, albăstreala lemnului de rășinoase) fapt ce are la efect deprecierea calitativă a acestuia.
Lucrările de protecție au, de regulă, un caracter preventiv, pentru a evita concentrarea unui număr mare de dăunători, care pot aduce mari prejudicii pădurii. Lucrările de prevenire a înmulțirii dăunătorilor au scopul de a asigura culturilor din pepiniere și arborilor maturi o dezvoltare viguroasă, astfel încât dăunătorii să nu le poată ataca.
Combaterea insectelor se face la începutul atacului, înainte de producerea vătămărilor, prin metode biologice, chimice, sau fizico-mecanice o pondere din ce in ce mai mare ocupand-o utilizarea de factori biologici. Combaterea biologică poate fi realizată în mod natural, de către insecte (cum sunt furnicile, buburuzele etc.) sau păsări care se hrănesc cu omizi ale insectelor dăunătoare. Pentru a crește contribuția lor la protecția pădurilor silvicultorii protejează mușuroaiele de furnici și instalează căsuțe în care păsările folositoare își instalează cuiburile.

Un alt pericol pentru culturile tinere îl reprezintă vânatul care roade mugurii, lujerii și frunzele. Aceste culturi sunt protejate prin tratarea lor cu substanțe speciale, numite repelente.

AGENȚIA MOLDSILVA – invitat de onoare prezintă amenajamente silvice, uniforme, precum și fotografii din activitatea de împădurire a terenurilor degradate,